Hasznos

Hasznos

Lentebb hasznos dokumentumokat tölthetnek le ügyfelein, leendő ügyfeleink

AZ ÖSSZES DOKUMENTUM LETÖLTÉSE (zip)

 

NAV számlaszámok 
NAV üzemanyagárak 
NAV adatbázisok (felfüggesztett, szankció jelleggel törölt adószámok) 
NAV köztartozásmentes adózók 
NAV meghatalmazásminták
NAV adóelőleg nyilatkozatok 
NAV adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek 
NAV Kérelem a 25 év alatti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény 
NAV Mini Egyablakos rendszer 
VIES – Közösségi adószám megerősítés 
NAV Információs füzetek 2015 
NAV Személyes adónaptár 
NAV Kalkulátorok 
NAV adókulcsok, járulékmértékek 
NAV illetékmértékek 
NAV SZJA 1+1% 
MNB árfolyamok 
Jegybanki alapkamat 
Teáorszámok: 
Szakmakódok: 
Építőipari kivitelező vállalkozások kamarai regisztrációja 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Sz-Sz-B Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: 
E-építési napló 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Statisztikai Hivatal
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Nemzetgazdasági Minisztérium
Magyar Nemzeti Bank
Ügyfélkapu (Elektronikus bevallás)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Munkaügyi Központ – Nyíregyháza
Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer
Hatályos jogszabályok gyűjteménye
Cégközlöny
Elektronikus beszámoló portál
EKAER
NÉBIH

FELMONDÁS, FELMONDÁSI IDŐ
A felmondási időre is kihat a munkaviszony hossza!
A felmondási idő a felmondás kézhezvételét követő naptól a munkaviszony utolsó napjáig eltelt idő. A felmondási idő kezdete a felmondás közlését (kézbesítését) követő nap. A felmondási idő legalább 30 nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg.

A 30 napos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

* három év után 5 nappal,
* öt év után 15 nappal,
* nyolc év után 20 nappal,
* tíz év után 25 nappal,
* tizenöt év után 30 nappal,
* tizennyolc év után 40 nappal,
* húsz év után 60 nappal

meghosszabbodik.

A vezető állású munkavállalókra nem vonatkoznak a felmondási idő szabályai.

VÉGKIELÉGÍTÉS
Legfontosabb tudnivalók a végkielégítésről
A munkavállaló munkaviszonyának a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében történő megszűnése esetére jár. A végkielégítés előfeltétele, hogy a munkavállaló meghatározott időtartam alatt a munkáltatónál munkaviszonyban álljon.

A végkielégítés mértéke a munkavállalónál munkaviszonyban töltött
• legalább három év esetén: egyhavi
• legalább öt év esetén: kéthavi
• legalább tíz év esetén: háromhavi
• legalább tizenöt év esetén: négyhavi
• legalább húsz év esetén: öthavi
• legalább huszonöt év esetén: hathavi átlagkereset.

A végkielégítésre való jogosultság szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a szabadságvesztés, a közérdekű munka, valamint a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság időtartamát (kivéve a közeli hozzátartozó, valamint a tíz éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságot). A végkielégítés mértéke háromhavi átlagkeresettel emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az öregségi nyugdíjra vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjra válik jogosulttá, illetve munkaviszonya a munkavállaló halála, a határozott idő eltelte, a munkáltató általi rendkívüli felmondás, jogellenes kilépés, közös megegyezés vagy a munkavállaló rendes felmondása folytán szűnik meg.

Vélemény, hozzászólás?

ADÓ-TREND-X CONSULTING Kft.